Reference zakázek bytových domů a veřejných zařízení

Za dobu naší existence jsme realizovali také již mnoho větších zakázek, ať již ze soukromého (bytové či panelové domy), či veřejného sektoru (zdravotnická a školská zařízení, administrativní budovy). Oproti mnoha jinými dodavatelům oken a dveří je naší výhodou dostatečná výrobní kapacita, která nám umožňuje účastnit se výběrových řízení na dodávky větších zakázek a následnou realizaci i těchto větších projektů v krátkém čase.

Přehled referencí

V následujícím přehledu uvádíme alespoň některé z realizovaných zakázek v letech 2005 - 2006.

2005

Bytový dům J. Zajíce 860-864, Pce 2,1 mil.Kč
Bytový dům S. K. Neumanna 101,Pce 0,3 mil.Kč
Bytový dům Kpt. Nálepky 2357-2359, Pce 0,9 mil.Kč
Panelový dům Ohrazenická 173-176, Pce 2,6 mil.Kč
SANATIO a.s. zdravotnické zařízení Litomyšl 0,9 mil.Kč
Bytový dům Na Kamenci 1603-1604, Pce 0,1 mil.Kč
Panelový dům J. Tomana 252-256, Pce 1,6 mil.Kč
Bytový dům Sukova tř. 1547-1549, Pce 0,8 mil.Kč
Základní škola v Rybitví, Pce 0,6 mil.Kč
Bytový dům Dašická 1184-1185, Pce 0,5 mil.Kč
Prodejna pekárna Hrubý Polabiny, Pce 0,2 mil.Kč
Panelový dům Gagarinova 384-387, Pce 0,5 mil.Kč
PRIMED zdravotnické zařízení, Pce 0,1 mil.Kč
Bytový dům Jiráskova 1099, Pce 0,4 mil.Kč
Panelový dům Závodu Míru 1888, Pce 3,1 mil.Kč
Bytový dům Sekaninova 524-526, Hradec Králové 1,3 mil.Kč
Bytové domy Pražská ul. 835,1397-1400, 1533,1534 Náchod 4,2 mil.Kč

2006

Bytový dům Benešovo náměstí 2528, Pce 0,9 mil.Kč
Bytový dům Sukova třída 1547-1548, Pardubice 0,2 mil.Kč
Bytový dům v Černé za Bory 162-163, Pce 1,1 mil.Kč
Bytový dům J. Zajíce 860-864, Pce 0,3 mil.Kč
Bytový dům Semtínská 272-274, Pce Ohrazenice 0,3 mil.Kč
Panelový dům čp. 243 K Blahobytu a čp.245 Češkova, Pce 0,8 mil.Kč
Panelový dům Kunětická 101-107, Pce Cihelna 1,3 mil.Kč
Panelový dům U Josefa 108-114, Pce Cihelna 2,0 mil.Kč
Univerzita Pardubice 3,3 mil.Kč
Panelový dům Gagarinova 384-387, Pce 2,3 mil.Kč
Bytový dům Ke Kamenci 1312 a Wintrova II 1313-1314, Pce 0,8mil.Kč
Bytový dům K Silu 1154, Pelhřimov 0,3mil.Kč
Bytové domy Pražská 259-261,1527-1529, 783, 682, 683 Náchod 7,2mil.Kč