PF 2022

Pour féliciter

Všem obchodním partnerům a zákazníkům naší společnosti chceme touto cestou poděkovat za spolupráci v uplynulém roce, rádi bychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků a do roku nového popřáli hodně spokojenosti a úspěchů ve věcech pracovních i soukromých.

kolektiv zaměstnanců společnosti HOKR, spol. s r.o.