ZELENÁ SKALICE - síran železnatý, hnojivo s obsahem železa

Zelená skalice je hnojivo určené pro přihnojování rostlin během vegetace s aplikací postřikem roztoku na list. Zelená skalice je hnojivo určené pro přihnojování jahodníku, ovocných stromů a stromků, vinné révy, konifer a okrasných trávníků. Zelená skalice je rychle působící hnojivo určené pro doplnění železa ve výživě rostlin během vegetace. Železo je důležitý prvek výživy, ovlivňuje tvorbu chlorofylu, růst, vybarvení a vzhled rostlin. Jeho nedostatek se projevuje zejména u jádrovin, peckovin, jahodníku a vinné révy místním žloutnutím listů s následným poškozením a snížením úrody plodů. Jeho nedostatek se projevuje u okrasných trávníků poškozením zdravotního stavu, vzhledu a tvorbou nežádoucích mechů. Tyto lze s výhodou odstranit aplikací rozpuštěné směsi zelené skalice se síranem amonným. 

Technické parametry:

železo jako Fe v % min. 17,7 %
síra jako SO42- v % min. 31,5 %

Doporučené dávkování

hnojení postřikem roztoku na list u okrasných rostlin, ovocných dřevin a révy vinné v červnu 0,2 - 0,4 % roztokem
okrasné a rekreační trávníky spolu se síranem amonným proti tvorbě mechů 0,2 - 0,4 % roztokem směsi síran amonný 5 dílů + zelená skalice 1 díl

(20 g resp. 40 g hnojiva zelená skalice rozpuštěním v 10 litech vody poskytne 0,2 resp. 0,4% roztok)

Nebezpečné vlastnosti přípravku: 

 

 

 

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do sáčků z PE folie s etiketou s uvedeným návodem k použití, hmotnost navážky hnojiva 1 kg nebo podle dohody. Malospotřebitelské sáčky jsou skupinově baleny do papírových pytlů či kartonů a tyto jsou paletizovány. Podle dohody je hnojivo pro pěstitele, zemědělce, vinaře či školkařské závody dodáváno v PE pytlích po 50 kg. 

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.