HOŘKÁ SŮL - hořečnaté hnojivo síranového typu

Hořká sůl je hořečnaté hnojivo určené pro přihnojování rostlin během vegetace s aplikací postřikem roztoku na list. Hořká sůl je hořečnaté hnojivo určené pro přihnojování kultur zeleniny, ovocných stromů a stromků, vinné révy, konifer a okrasných rostlin. Hořká sůl je rychle působící hořečnaté hnojivo určené pro okamžité doplnění hořčíku ve výživě rostlin během vegetace. Hořčík je důležitý prvek výživy, ovlivňující příjem a využití půdní zásoby fosforu, ovlivňuje vybarvení a vzhled okrasných jehličnanů a konifer. Jeho nedostatek se projevuje zejména u jabloní a vinné révy místním žloutnutím listů s následným poškozením a snížením úrody plodů, neatraktivním vzhledem a poruchami růstu okrasných jehličnanů, konifer.

Technické parametry:

hořčík jako MgO v % min 16,0 %
síra jako SO42- v % min. 33,0 %

Doporučené dávkování

ovoce (do tvorby plodů) 2 až 3 krát v     2 %
vinná réva (po odkvětu) 1 až 2 krát v 3-5 %
konifery 1 až 2 krát v 2-3 %
zelenina - v období max. přírůstků 1 až 2 krát v 2-3 %
brambory (do květu) 1 až 2 krát v 2-3 %
luskoviny 1 až 2 krát v     5 %

(200 g, 300 g resp. 500 g hnojiva hořké soli rozpuštěním v 10 litrech vody poskytne 2%, 3% resp. 5% roztok)

Informace pro obchodníky

Hnojivo je baleno do sáčků z PE folie s etiketou s uvedeným návodem k použití, hmotnost navážky hnojiva 1 kg, 25 kg a 50 kg, nebo podle dohody. Malospotřebitelské sáčky jsou skupinově baleny do papírových pytlů či kartonů a tyto jsou paletizovány. Podle dohody je hnojivo pro pěstitele, zemědělce, vinaře či školkařské závody dodáváno v PE pytlích po 50 kg.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.