GMP+ FSA

Informace o schématu GMP+

GMP+ FSAGMP+ International je nezávislá organizace řídící GMP+ Feed Certification scheme (schéma certifikace krmiv GMP+), které se skládá ze dvou modulů: GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) [Zajišťování bezpečnosti krmiv GMP+ (GMP+ FSA)] a GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA) [Zajišťování odpovědnosti za krmiva GMP+ (GMP+ FRA)]. Schéma je určeno pro certifikaci společností manipulujících s krmivy, které jsou zapojeny do krmivářského řetězce na celém světě. Byl vyvinut modul GMP+ FSA s cílem zaručit bezpečnost krmiv a ujistit spotřebitele o tom, že způsob, kterým se produkty pro krmení zvířat vyrábějí, zpracovávají, obchodují, skladují a přepravují, je vysoce odpovědný. Požadavky na zajišťování bezpečnosti krmiv jsou stanoveny v normách GMP+, které vycházejí z právních předpisů a dalších požadavků podílníků na trhu. Tento dokument vysvětluje, jak mohou společnosti manipulující s krmivy získat certifikát GMP+. 

Audit a získání certifikátu

Společnost HOKR, spol. s r.o., jakožto obchodní společnost, zvolila pro svou certifikaci normu GMP+ B3, která pokrývá všechny činnosti. Jako certifikační orgán byla vybrána společnost BUREAU VERITAS, která pro naši firmu zajišťuje již certifikaci systému ISCC-EU (udržitelnost biopaliv).

Pokud máte zájem o konkrétní nabídku za vámi nabízené zemědělské komodity, neváhejte nás kontaktovat, například prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Chcete nám nabídnout zemědělské komodity?

Položky označené   jsou povinné.