nový ODREZOVAČ

NOVÝ TROJNÁSOBNĚ ÚČINNÝ ODREZOVAČ

Trojnásobně účinný jednolázňový bezoplachový přípravek k ochraně kovových povrchů. To je náš nový ODREZOVAČ, který hravě odstraní rez. Máte doma pěkné, ale rezavé kovové předměty, např. květináče, které byste si chtěli umístit na novou venkovní terasu? S pomocí nového ODREZOVAČe se rzi zbavíte jedna radost. Přečtěte si, jak jednoduše se náš nový bezoplachový ODREZOVAČ používá.

Použití

Trojnásobně učinný bezoplachový ODREZOVAČ je jednolázňový přípravek k ochraně železných povrchů před korozí, resp. k jejímu odstranění, je-li jí již povrch poškozen.

Trojnásobně účinný bezoplachový nový ODREZOVAČ v jediné uživatelské lázni:

  1. odstraňuje případnou stávající korozi,
  2. očištěný povrch současně účinně a dlouhodobě chrání tzv. fosfatizací a 
  3. zajišťuje vysokou a dokonalou přilnavost nátěrových hmot.

Nový odstraňovač rzi ODREZOVAČ se nanáší nátěrem resp. ponorem dílu do lázně. 500 ml dostačuje k ošetření povrchu velikosti 10 až 35 m2. Ošetřený povrch se bez oplachování ponechá zaschnout. Po zaschnutí se ošetřený povrch dále upravuje nejpozději do 3 měsíců nátěrem nebo nástřikem nátěrových barev a laků (Při aplikaci nátěrových barev musí být povrch čistý, suchý a odmaštěný. Před aplikací speciálních nátěrových systémů - např. dvojsložkových, práškových atp., doporučujeme předem ověřit vzájemnou kompatibilitu systémů).

Bezoplachový nový ODREZOVAČ se nesmí nanášet nástřikem! Pracoviště musí být dostatečně větráno.

Nebezpečné vlastnosti přípravku: 

Nový ODREZOVAČ je hořlavá kapalina II. tř. nebezpečnosti. Musí být skladován v originálních obalech při teplotách od -10 °C do +25 °C. Odstraňovač rzi nový ODREZOVAČ musí být chráněn před přímým ohněm. Dráždí až leptá sliznice a pokožku. Obsahuje mj. volnou kyselinu fosforečnou. Musí být uchováván mimo dosah dětí.

 

 

Informace pro obchodníky

Nový ODREZOVAČ je pro malospotřebitele balen po 500 ml. Obchodním balením odstraňovače rzi určeného pro malospotřebitele je karton obsahující 15 ks balení, kartony jsou paletizovány po 50 kusech. Pro podnikatele, výrobce a údržbáře je výrobek dodáván v PE barelech o objemu 50 litrů. 

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.