Líh technický

LÍH TECHNICKÝ

ROZPOUŠTĚDLO K ŘEMESLNÝM ÚČELŮM A K PÁLENÍ

Chemické složení: C2H5-OH (95 %) obecně denaturovaný
CAS-No.: [64-17-5]
EC-No.:  200-578-6

Použití

Líh technický je určen k technickým a řemeslným účelům jako rozpouštědlo, k čištění a odmašťování povrchů předmětů a jako palivo. Výrobek není určen ke konzumaci (je denaturován schváleným denaturačním činidlem).

Není určen a nesmí se použit k chemickým pokusům a synthesám!

Nebezpečné vlastnosti přípravku:

Líh technický je vysoce hořlavá kapalina.

 

 

Informace pro obchodníky

Líh technický se pro malospotřebitele dodává v PE láhvích o obsahu 1 litr s etiketou s návodem, tyto jsou kartonizovány po 12 ks, kartony jsou paletizovány po 40-ti kusech, nebo podle dohody.

Líh technický pro velkospotřebitele je dodáván v PE barelech o objemu 50 litrů, resp. v sudech o objemu 200 litrů nebo balený dle dohody.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.