Kyselina sírová akumulátorová

Kyselina sírová akumulátorová

NÁHRADNÍ NÁPLŇ DO AKUMULÁTORŮ A AUTOBATERIÍ

Chemické složení: H2SO4 (33-40%)
CAS-No: [7664-93-9]
EC-No: 231-639-5

Použití

Kyselina sírová akumulátorová je určena jako náplň olověných akumulátorů a autobaterií. Při používání se vždy řiďte návodem výrobce akumulátoru.

Není určení a nesmí se použít k chemickým pokusům a synthesám!

Nebezpečné vlastnosti přípravku:

Kyselina sírová je žíravina. Leptá a dráždí pokožku, dýchací orgány a sliznice, způsobuje těžká poleptání.


 

 

Informace pro obchodníky

Kyselina sírová akumulátorová se pro malospotřebitele dodává v PE láhvích o obsahu 1 litr s etiketou a návodem, tyto jsou kartonizovány po 12 ks, kartony jsou paletizovány po 40-ti kusech, resp. podle dohody.

Kyselina sírová akumulátorová pro velkospotřebitele je dodávána v PE barelech po 40-ti litrech nebo balená podle dohody.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.