NPK(MgS) 5-15-30(-2-7)

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost Hodnota 
Amonný dusík jako N v % min. 5
Fosfor rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % min. 15
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % min. 13
Draslík jako K2O rozpustný ve vodě v % min. 30
Celkový hořčík jako MgO v % 2
Síra jako SO3 rozpustná ve vodě 7
Obsah částic 2-5 mm v % min. 92

Obsah rizikových prvků:

Hnojivo splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.

Rozsah a způsob použití:

Toto hnojivo je možno použít na veškeré orné plodiny: ozimé a jarní obilí, průmyslové rostliny, okopaniny, pastviny, k pěstování zeleniny a v sadařství. Polifosku 5 se doporučuje používat pro půdy vykazující velmi malou zásobu draslíku (hlavně půdy lehké a střední), v případě slabého organického hnojení a také pod draslomilné rostliny jako např. cukrovka, brambor, kukuřice a řepka.

Nejvyšší efektivitu získáme použitím k předseťovému hnojení zapracováním do půdy do hloubky 10-20 cm. Toto hnojivo je také možno použít brzy na jaře, hlavně na ozimé rostliny. Víceleté rozstliny hnojíme na jaře. Hnojivo je možno bezprostředně před setím smíchat s močovinou a ledkem, kdykoliv pak s draselnou solí.

Doporučené dávkování:

Kultura Dávka v kg / ha pro obsah fosforu a draslíku v půdě
nízký střední
Obilí (na každou 1 t zrna) 120 80
Řepka (na 1 t semena) 210 160
Kukuřice na zrno (na 1 t semena) 120 80
Hrách, bob (na každých 10 t semena) 145 130
Brambor bez chlévské mrvy (na každých 10 t) 150+35 kg K 100+40 kg K
Louky, pastviny (na každých 10 t zelené hmoty) 150 100+15 kg K


 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

  • v případě podráždění omýt kůži a oči dostatečným množstvím vody
  • doporučuje se použít respirační roušku, brýle a ochranné rukavice
  • v případě náhodného požití vyhledejte lékaře
  • látka netoxická, bez zápachu, nehořlavá
  • chraňte před vlhkostí a sluncem

Skladování a doprava:

Žoky big-bag o obsahu 500 kg skladujte max. ve 2 vrstvách. Hnojivo může být dodáváno také volně ložené. Skladovat v zastřešeném prostoru. Je nepřípustné skladovat volně ložené hnojivo na otevřeném prostranství. Hnojivo je třeba zajistit proti vlivům počasí (sluneční záření, déšť). Během přepravy, nakládky a vykládky postupujte podle platných předpisů.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti:

36 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování nebo v původních obalech.
 

Poptávky a dotazy:

Položky označené   jsou povinné.