Průmyslová hnojiva, pesticidy, zemědělské komodity

Hlavními činnostmi Divize Agro společnosti HOKR, spol. s r.o., Pardubice jsou na straně jedné zejména dodávky produktů pro zemědělský sektor - průmyslová, minerální hnojiva (dusíkatá, forsorečná, draselná, kombinovaná, hnojiva se sírou aj.) a přípravky na ochranu rostlin (pesticidy), a to jak na distribuční stupně, tak přímo prvovýrobcům. Na straně druhé je to naopak výkup finálních produktů - zemědělských komodit. Mimo tento sortiment určený zejména pro zemědělskou prvovýrobu máme v nabídce i pěstitelská hnojiva či zahradní substráty, které dodáváme soukromým pěstitelům.

Přehled produktů pro zemědělský sektor

Pro prodej průmyslových hnojiv, ale i dodávky pesticidů a výkup komodit jsou vždy sjednávány individuální podmínky zohledňující aktuální ceny, přepravní vzdálenosti, množství i platební podmínky.

Průmyslová, minerální hnojiva dodáváme jak na distribuční stupeň (agrochemické podniky, agroslužby aj. velkosklady), tak větším koncovým uživatelům (zemědělské podniky, zemědělská družstva, velkofarmy a statky), ale i menším koncovým zákazníkům (soukromí zemědělci, farmáři, SHR). Možné jsou jak celokamionové dodávky (ca 25 tun) přímo od výrobce, tak dodávky menších objemů z našich skladů.

Poptávky a dotazy

Položky označené   jsou povinné.