Nová hnojiva s Ca a S

Zařazujeme do nabídky nové typy granulovaných hnojiv s obsahem vápníku (Ca) a síry (S).

Jedná se o nové materiály, které jsou vhodné k vápnění půd. Aplikace je však jednodušší, než u mletých vápenců, protože hnojiva jsou granulovaná. Přitom se vyznačují vysokou reaktivitiou a rozpustností.